فکور

کنکور شیمی

۱۹ سال سابقه کار

کتابهای آبی و نارنجی فکور، فلش کارت و هفت کنکور قلمچی، دور دنیا در چهار ساعت گاج سال ۹۸، سابقه فعالیت با انتشارات منشور دانش، پرسمان و ... طراح سوالات کنکور

مدرک: کارشناسی ارشد شیمی دارویی

موسسات: فکور، دکتر حسابی، ابوعلی سینا، علامه طباطبایی، هدف، آبسال، رازی، سما، آموزشگاه گلزاری، آموزشگاه فکربرتر و ...

رتبه های برتر: رتبه های ۳۲، ۷۸، ۹۳ ، ۱۴۳، ۱۸۶، ۳۶۵ و ... در کنکورهای ۹۸ و ۹۹

کلاس‌ها

شیمی کنکور1400

دو‌شنبه,

ساعت: 8:00

شیمی کنکور1400

دو‌شنبه,

ساعت: 9:40

اساتید فکور