فکور

ریاضی3e

آقای ابراهیم نژاد - ریاضی3e
  • گروه علوم انسانی
  • یک‌شنبه - پنج‌شنبه - 8:00-9:30
    یک‌شنبه - پنج‌شنبه - 8:00-9:40
    پنج‌شنبه - 8:01-9:30

قیمت
0 تومان

توضیحات


نکته و تست کنکور