فکور

فلسفه یازدهم

صفورا فخری شورجه - فلسفه یازدهم
  • گروه علوم انسانی
  • یک‌شنبه - 13:15-14:45
    سه‌شنبه - 13:15-14:45

قیمت
1,000,000 تومان

ثبت‌نام و خرید

توضیحات


فلسفه یازدهم انسانی