فکور

شیمی دهم

مرضیه زکی زاده - شیمی دهم
  • گروه
  • یک‌شنبه - 8:00-9:30
    سه‌شنبه - 9:40-11:10

قیمت
1,000,000 تومان

ثبت‌نام و خرید

توضیحات


شیمی دهم