فکور

فیزیک1

معصومه حسبن نژاد - فیزیک1
  • گروه ریاضی
  • سه‌شنبه - 11:20-12:50
    شنبه - 8:00-9:30

قیمت
1,000,000 تومان

ثبت‌نام و خرید

توضیحات


فیزیک دهم