فکور

شیمی2

مرضیه زکی زاده - شیمی2
  • گروه تجربی
  • یک‌شنبه - 9:40-11:10
    سه‌شنبه - 11:20-12:50

قیمت
1,200,000 تومان

ثبت‌نام و خرید

توضیحات


شیمی 2