فکور

گسسته

رها مسیح - گسسته
  • گروه ریاضی
  • دو‌شنبه - 13:15-14:45

قیمت
1,800,000 تومان

ثبت‌نام و خرید

توضیحات


گسسته و احتمال