فکور

حسابان و ریاضی3

رضا  ادیبی - حسابان و ریاضی3
  • گروه تجربی
  • یک‌شنبه - 11:20-12:50
    یک‌شنبه - 13:15-14:45
    سه‌شنبه - 8:00-9:30
    سه‌شنبه - 9:40-11:10

قیمت
2,000,000 تومان

ثبت‌نام و خرید

توضیحات


ریاضی کنکور