فکور

فیزیک3

علی میرنوری - فیزیک3
  • گروه تجربی
  • شنبه - 14:30-17:00
    چهار‌شنبه - 08:00-11:15
    دو‌شنبه - 14:00-17:00

قیمت
2,000,000 تومان

ثبت‌نام و خرید

توضیحات


فیزیک 3 از پایه تا کنکور