فکور

کلاس‌ها


search

زیست2

پایه یازدهم

کلاس تقویتی

 • 200000
 • تومان
search

ریاضی 2

پایه یازدهم

تقویتی و تست

 • 300000
 • تومان
search

عربی2

پایه یازدهم

تقویتی تست و نکته

 • 350000
 • تومان
search

دینی2

پایه یازدهم

همراه با نکته درسی

 • 300000
 • تومان
search

زبان2

پایه یازدهم

مکالمه و تمرین وتست

 • 300000
 • تومان
search

زمین شناسی

پایه یازدهم

تمرین و تست کنکور

 • 20000
 • تومان
search

شیمی3

پایه یازدهم

نکته و تست از پایه تا کنکور

 • 1000000
 • تومان
search

دینی3

پایه یازدهم

نکته و تست از پایه تا کنکور

 • 600000
 • تومان
search

دینی3

پایه یازدهم

نکته و تست

 • 600000
 • تومان
search

فلسفه2

پایه یازدهم

تقویتی همراه با نکات درس

 • 500000
 • تومان
search

ریاضی3e

پایه یازدهم

نکته و تست کنکور

 • 600000
 • تومان
search

آزمون نمونه

پایه یازدهم

هزینه یک آزمون

 • 5000
 • تومان
search

گسسته

پایه یازدهم

گسسته کنکور نکته و تست

 • 800000
 • تومان
search

کوییز

پایه یازدهم

اردوی نوروزی

 • 1000000
 • تومان
search

کوییز

پایه یازدهم

اردوی نورزی

 • 1000000
 • تومان
search

کوییز

پایه یازدهم

اردوی نوروزی

 • 1000000
 • تومان