فکور

فیزیک دهم 1400

ساعت: 8:00
دبیر: معصومه حسبن نژاد

زیست شناسی یازدهم 1400

ساعت: 08:00
دبیر: پریا ابوعلی

فیزیک یازدهم 1400

ساعت: 9:40
دبیر: معصومه حسبن نژاد

زبان انگلیسی3 1400

ساعت: 10:45
دبیر: سعیده اسداللهی

فیزیک کنکور 1400

ساعت: 14:30
دبیر: علی میرنوری

آزمایش و کوییز یازدهم

ساعت: 15:04
دبیر: شروین مسیح

زبان یازدهم 1400

ساعت: 8:00
دبیر: سعیده اسداللهی

شیمی دهم 1400

ساعت: 8:00
دبیر: مرضیه زکی زاده

زیست دوازدهم 1400

ساعت: 08:00
دبیر: رامین معصومی

شیمی یازدهم 1400

ساعت: 9:40
دبیر: مرضیه زکی زاده

زبان دهم1400

ساعت: 9:40
دبیر: سعیده اسداللهی

جغرافی یازدهم 1400

ساعت: 9:40
دبیر: بنفشه بابایی

ریاضی کنکور1400

ساعت: 11:20
دبیر: رضا ادیبی

ریاضی کنکور1400

ساعت: 13:15
دبیر: رضا ادیبی

دینی یازدهم 1400

ساعت: 13:15
دبیر: اکرم پهلوان نشان

فلسفه یازدهم1400

ساعت: 13:15
دبیر: صفورا فخری شورجه

شیمی کنکور1400

ساعت: 8:00
دبیر: پیمان خواجوی

ریاضی یازدهم 1400

ساعت: 8:00
دبیر: رها مسیح

جامعه شناسی یازدهم انسانی1400

ساعت: 8:00
دبیر: نسرین داودی

فارسی و نگارش دهم1400

ساعت: 9:40
دبیر: لعیا تبارسعید

شیمی کنکور1400

ساعت: 9:40
دبیر: پیمان خواجوی

ریاضی یازدهم 1400

ساعت: 9:40
دبیر: رها مسیح

تاریخ یازدهم1400

ساعت: 9:40
دبیر: نسرین داودی

فارسی و نگارش دهم1400

ساعت: 11:20
دبیر: لعیا تبارسعید

هندسه کنکور1400

ساعت: 11:20
دبیر: رها مسیح

زمین شناسی 1400

ساعت: 11:20
دبیر: شروین مسیح

زیست دوازدهم 1400

ساعت: 11:20
دبیر: رامین معصومی

روانشناسی یازدهم 1400

ساعت: 11:20
دبیر: نسرین داودی

گسسته کنکور 1400

ساعت: 13:15
دبیر: رها مسیح

فیزیک کنکور 1400

ساعت: 14:00
دبیر: علی میرنوری

حسابان و ریاضی3

ساعت: 07:30
دبیر: رضا ادیبی

ریاضی کنکور1400

ساعت: 8:00
دبیر: رضا ادیبی

آمار و احتمال یازدهم1400

ساعت: 8:00
دبیر: رها مسیح

عربی دهم1400

ساعت: 8:00
دبیر: ملیحه سلامیان

شیمی دهم 1400

ساعت: 9:40
دبیر: مرضیه زکی زاده

ریاضی کنکور1400

ساعت: 9:40
دبیر: رضا ادیبی

عربی یازدهم 1400

ساعت: 9:40
دبیر: ملیحه سلامیان

ریاضی وآمار یازدهم 1400

ساعت: 9:40
دبیر: رها مسیح

شیمی یازدهم 1400

ساعت: 11:20
دبیر: مرضیه زکی زاده

عربی کنکور1400

ساعت: 11:20
دبیر: ملیحه سلامیان

فیزیک دهم 1400

ساعت: 11:20
دبیر: معصومه حسبن نژاد

عربی یازدهم انسانی1400

ساعت: 11:20
دبیر: اکرم پهلوان نشان

عربی کنکور1400

ساعت: 13:15
دبیر: ملیحه سلامیان

فلسفه یازدهم1400

ساعت: 13:15
دبیر: صفورا فخری شورجه

فیزیک یازدهم 1400

ساعت: 13:15
دبیر: معصومه حسبن نژاد

مشاوره

ساعت: 16:00
دبیر: sh مسیح

فیزیک کنکور 1400

ساعت: 08:00
دبیر: علی میرنوری

فارسی و نگارش یازدهم1400

ساعت: 8:00
دبیر: لعیا تبارسعید

ریاضی دهم 1400

ساعت: 8:00
دبیر: رها مسیح

فارسی و نگارش یازدهم1400

ساعت: 9:40
دبیر: لعیا تبارسعید

ریاضی دهم 1400

ساعت: 9:40
دبیر: رها مسیح

زبان یازدهم 1400

ساعت: 11:20
دبیر: سعیده اسداللهی

فارسی و نگارش دوازدهم 1400

ساعت: 11:20
دبیر: لعیا تبارسعید

هندسه دهم1400

ساعت: 11:20
دبیر: رها مسیح

زیست شناسی یازدهم 1400

ساعت: 13:10
دبیر: پریا ابوعلی

زبان دهم1400

ساعت: 13:15
دبیر: سعیده اسداللهی

فارسی و نگارش دوازدهم 1400

ساعت: 13:15
دبیر: لعیا تبارسعید

هندسه یازدهم1400

ساعت: 13:15
دبیر: رها مسیح

دینی دوازدهم 1400

ساعت: 8:00
دبیر: محمدابراهیم مازنی

دانش‌آموز

2547

درس

25

اساتید

14

کلاس آنلاین

125

اساتید فکور

آخرین مطالب

- بیشتر -

خروج رشته‌های مهندسی از انتخاب دانش‌آموزان

کنکور

کوییز و آزمون

مشاوره و برنامه ریزی

وب‌سایت آموزش مجازی موسسه فکور راه اندازی شد

تجارب برترین های کنکور

تمرکز در مطالعه دکتر حسینی ارسنجانی

تمدید برای ارائه مدارک در ثبت‌نام دانشگاه

بازگشایی مدارس