فکور

فیزیک دهم 1400

ساعت: 8:00
دبیر: معصومه حسبن نژاد

همایش عربی استاد کشاورز

ساعت: 8:30
دبیر: گروه مولفان فکور

فیزیک یازدهم 1400

ساعت: 9:40
دبیر: معصومه حسبن نژاد

زبان انگلیسی3 1400

ساعت: 10:45
دبیر: سعیده اسداللهی

دوازدهم ریاضی فکور

ساعت: 11:05
دبیر: پرستش فیروزی

دوازهم انسانی فکور

ساعت: 12:45
دبیر: نوشین داوودی

فیزیک کنکور 1400

ساعت: 14:30
دبیر: علی میرنوری

دوازدهم انسانی فکور

ساعت: 8:00
دبیر: آقای ابراهیم نژاد

دوازدهم انسانی فکور

ساعت: 8:00
دبیر: آقای ابراهیم نژاد

زبان یازدهم 1400

ساعت: 8:00
دبیر: سعیده اسداللهی

شیمی دهم 1400

ساعت: 8:00
دبیر: مرضیه زکی زاده

زیست دوازدهم 1400

ساعت: 08:00
دبیر: رامین معصومی

گسسته کنکور

ساعت: 8:10
دبیر: امیرحسین عبداللهیان

دوازدهم انسانی فکور

ساعت: 9:40
دبیر: لعیا تبارسعید

شیمی یازدهم 1400

ساعت: 9:40
دبیر: مرضیه زکی زاده

زبان دهم1400

ساعت: 9:40
دبیر: سعیده اسداللهی

جغرافی یازدهم 1400

ساعت: 9:40
دبیر: بنفشه بابایی

دوازدهم ریاضی فکور

ساعت: 11:00
دبیر: مسعود زمانی

دوازدهم انسانی فکور

ساعت: 11:00
دبیر: س بهروزی

ریاضی کنکور1400

ساعت: 11:20
دبیر: رضا ادیبی

ریاضی کنکور1400

ساعت: 13:15
دبیر: رضا ادیبی

دینی یازدهم 1400

ساعت: 13:15
دبیر: اکرم پهلوان نشان

فلسفه یازدهم1400

ساعت: 13:15
دبیر: نسرین داودی

شیمی کنکور1400

ساعت: 8:00
دبیر: پیمان خواجوی

ریاضی یازدهم 1400

ساعت: 8:00
دبیر: رها مسیح

جامعه شناسی یازدهم انسانی1400

ساعت: 8:00
دبیر: نسرین داودی

هندسه 2 یازدهم

ساعت: 8:15
دبیر: شروین مسیح

هندسه و آمار2

ساعت: 8:30
دبیر: رها مسیح

شیمی3

ساعت: 08:30
دبیر: پیمان خواجوی

دوازدهم انسانی فکور

ساعت: 8:35
دبیر: ملیحه سلامیان

فارسی و نگارش دهم1400

ساعت: 9:40
دبیر: لعیا تبارسعید

شیمی کنکور1400

ساعت: 9:40
دبیر: پیمان خواجوی

ریاضی یازدهم 1400

ساعت: 9:40
دبیر: رها مسیح

تاریخ یازدهم1400

ساعت: 9:40
دبیر: نسرین داودی

دوازدهم ریاضی فکور

ساعت: 11:00
دبیر: لعیا تبارسعید

فارسی و نگارش دهم1400

ساعت: 11:20
دبیر: لعیا تبارسعید

هندسه کنکور1400

ساعت: 11:20
دبیر: رها مسیح

زمین شناسی 1400

ساعت: 11:20
دبیر: شروین مسیح

زیست دوازدهم 1400

ساعت: 11:20
دبیر: رامین معصومی

روانشناسی یازدهم 1400

ساعت: 11:20
دبیر: نسرین داودی

گسسته کنکور 1400

ساعت: 13:15
دبیر: رها مسیح

فیزیک کنکور 1400

ساعت: 14:00
دبیر: علی میرنوری

حسابان و ریاضی3

ساعت: 07:30
دبیر: رضا ادیبی

ریاضی کنکور1400

ساعت: 8:00
دبیر: رضا ادیبی

آمار و احتمال یازدهم1400

ساعت: 8:00
دبیر: رها مسیح

عربی دهم1400

ساعت: 8:00
دبیر: ملیحه سلامیان

فیزیک یازدهم

ساعت: 8:30
دبیر: معصومه حسبن نژاد

دوازدهم انسانی فکور

ساعت: 8:30
دبیر: نوشین داوودی

شیمی دهم 1400

ساعت: 9:40
دبیر: مرضیه زکی زاده

ریاضی کنکور1400

ساعت: 9:40
دبیر: رضا ادیبی

عربی یازدهم 1400

ساعت: 9:40
دبیر: ملیحه سلامیان

ریاضی وآمار یازدهم 1400

ساعت: 9:40
دبیر: رها مسیح

دوازدهم انسانی فکور

ساعت: 9:45
دبیر: نوشین داوودی

دوازدهم ریاضی فکور

ساعت: 11:00
دبیر: ملیحه سلامیان

شیمی یازدهم 1400

ساعت: 11:20
دبیر: مرضیه زکی زاده

عربی کنکور1400

ساعت: 11:20
دبیر: ملیحه سلامیان

فیزیک دهم 1400

ساعت: 11:20
دبیر: معصومه حسبن نژاد

عربی کنکور1400

ساعت: 13:15
دبیر: ملیحه سلامیان

فلسفه یازدهم1400

ساعت: 13:15
دبیر: نسرین داودی

فیزیک یازدهم 1400

ساعت: 13:15
دبیر: معصومه حسبن نژاد

مشاوره

ساعت: 16:00
دبیر: sh مسیح

فیزیک کنکور 1400

ساعت: 08:00
دبیر: علی میرنوری

فارسی و نگارش یازدهم1400

ساعت: 8:00
دبیر: لعیا تبارسعید

ریاضی دهم 1400

ساعت: 8:00
دبیر: رها مسیح

فارسی و نگارش یازدهم1400

ساعت: 9:40
دبیر: لعیا تبارسعید

ریاضی دهم 1400

ساعت: 9:40
دبیر: رها مسیح

دین و زندگی2

ساعت: 09:45
دبیر: اکرم پهلوان نشان

ریاضی و آمار3 انسانی

ساعت: 9:45
دبیر: رها مسیح

فارسی و نگارش3

ساعت: 11:15
دبیر: لعیا تبارسعید

زبان یازدهم 1400

ساعت: 11:20
دبیر: سعیده اسداللهی

فارسی و نگارش دوازدهم 1400

ساعت: 11:20
دبیر: لعیا تبارسعید

هندسه دهم1400

ساعت: 11:20
دبیر: رها مسیح

زبان دهم1400

ساعت: 13:15
دبیر: سعیده اسداللهی

فارسی و نگارش دوازدهم 1400

ساعت: 13:15
دبیر: لعیا تبارسعید

هندسه یازدهم1400

ساعت: 13:15
دبیر: رها مسیح

دوازدهم انسانی فکور

ساعت: 8:00
دبیر: آقای ابراهیم نژاد

دوازدهم انسانی فکور

ساعت: 8:00
دبیر: آقای ابراهیم نژاد

دینی دوازدهم 1400

ساعت: 8:00
دبیر: محمدابراهیم مازنی

دوازدهم انسانی فکور

ساعت: 8:01
دبیر: آقای ابراهیم نژاد

دوازدهم ریاضی فکور

ساعت: 10:00
دبیر: محمدابراهیم مازنی

دین و زندگی کنکور

ساعت: 10:00
دبیر: محمدابراهیم مازنی

دین و زندگی کنکور

ساعت: 10:00
دبیر: محمدابراهیم مازنی

دانش‌آموز

2547

درس

25

اساتید

14

کلاس آنلاین

125

اساتید فکور

آخرین مطالب

- بیشتر -

کوییز و آزمون

مشاوره و برنامه ریزی

وب‌سایت آموزش مجازی موسسه فکور راه اندازی شد

تجارب برترین های کنکور

تمرکز در مطالعه دکتر حسینی ارسنجانی

تمدید برای ارائه مدارک در ثبت‌نام دانشگاه

تغییر رشته در دانشگاه